top of page

ПРО ПЕДАГОГА

Валентина Десятова

Принциповість - сумлінність - розвиток таланту

З 1997 року педагог школи образотворчого мистецтва:

 

 

  • фахівець з декоративно- прикладного мистецтва;

 

  • викладає курс "Скульптура" для учнів 4-7 класів Школи образотворчого мистецтва (діти 9-12 років);

 

  • викладає спеціалізацію "Художня кераміка" для учнів 8-9 класів;

 

  • керує дипломними проектами випускників Школи.

творчі роботи для  виставок та благодійних аукціонів ПДМ

Творчість, дитяча беспосередність, залучення до соціальних практик

Призові місця на міських та обласних конкурсах

Конкурентоспроможність, активність, ініціатива учнів та вихованців

Унікальні дипломні проекти

Щоророку випускники захищають дипломи з напряму "художня кераміка"

Відзнаки та нагороди

18 років досвіду

Методика

Власні нетрадиційні технології та авторські програми

Педагогіка

Конкурсна, благодійна діяльнсть, керівництво дипломними проектами

Самоосвіта

Власна творча діяльність та безперервна самоосвіта та розвиток

 

Співпраця

Просвітницька діяльність - майстер-класси для слухачів курсів підвищення кваліфікації

Результати

3
2
1
5
4
Структура, в якій працює педагог

 

 

Школа образотворчого мистецтва (ШОМ) є структурним підрозділом Рівненського міського Палацу дітей та молоді (заснований у 1995 р.), що готує обдарованих дітей до вибору професії в галузі образотворчого мистецтва, дизайну, архітектури. Навчально-виховний процес в школі здійснює педагогічний колектив у складі 16 викладачів, більшість з яких — досвідчені педагоги, професійні митці, які отримали освіту у художніх вузах.

 

Структурний підрозділ працює в режимі підвищеної мобільності та динамічності з урахуванням таких важливих аспектів позашкільної освіти, як диференційованість, варіативність, доступність, безперервність, профільність. Мета школи визначена Концепцією розвитку та Положенням про школу і передбачає розвиток творчих здібностей дитини, збагачення її культурного потенціалу, виховання особистості, здатної самостійно діяти в сучасних умовах. ШОМ забезпечує надання учням художньо-естетичної освіти, що включає профільну підготовку.

 

Діяльність школи спрямована на моделювання комплексної естетичної та поглибленої спеціальної й академічної підготовки, розвиток творчої активності учнів, що проявляється не тільки на рівні теоретичної бази, безпосередньої власної творчості, але й в цілеспрямованому включенні в соціокультурне середовище.

 

Школа має трирівневу структуру, що включає інтегровану початкову підготовку (знайомство з профілем; підготовчі 0 — 3 кл.), основний рівень допрофільної підготовки (4 — 6 класи), вищий рівень допрофесійної й початкової професійної освіти (7 — 9 класи). Структура ШОМ спрямована на роботу з дітьми від 6 до 16 років і передбачає не тільки всебічний розвиток особистості, але й забезпечує високий рівень професійності майбутніх фахівців, реалізує ідеї профільного навчання.

 

Результати навчальних досягнень учнів свідчать про впровадження та розвиток в Школі образотворчого мистецтва широкого спектру нетрадиційних методів навчання, інноваційних технологій, зокрема інтерактивних проектних технології (індивідуальних та групових практико-орієнтованих дипломних, дослідницько-інформаційних теоретичних та соціокультурних творчих проектів), ігрових технологій (впроваджують педагоги початкового рівня), технологій внутрішньої міждисциплінарної та зовнішньої інтеграції, інтерактивного навчання, нових інформаційних технологій (розвивають педагоги основного та вищого рівня) тощо.

 

Навчально-виховний процес в ШОМ забезпечують 16 досвідчених і 2 молодих педагогів, з яких четверо мають неповну вищу мистецьку освіту; інші — вищу спеціальну фахову освіту; 5 педагогів мають звання «Відмінних освіти України».

Проблемні завдання Школи образотворчого мистецтва вирішуються через підготовку і проведення засідань метод об’єднань, педагогічної та художньої ради школи, участі у тижнях ППД, декаднику творчих знахідок для категорій молодих педагогічних працівників, взаємовідвідування занять педагогами школи, надання консультацій, самоосвітньої діяльності, участі у курсах підвищення кваліфікації та проведення семінарів і занять для слухачів РОІППО.

 

Результативність роботи ШОМ підтверджена високим рівнем створеного учнями власного продукту у тій чи іншій формі (продуктивній, репродуктивній, креативній), призовими місцями на конкурсах захистах МАН міського та обласного етапу, участю в проектній діяльності ПДМ в рамках «Благодійних марафонів», спільних міжнародних проектах та виставках, де закладена інтеграція з іншими структурами Палацу (Екологічний центр, Етнокультурний центр, Школа сучасної хореографії).

 

Слід зазначити, що на сучасному етапі розвитку Школи образотворчого мистецтва відбувається переважне набуття учнями в процесі навчання профільних предметних компенцій, які в свою чергу опосередковано сприяють формуванню соціальних компетенцій і в подальшій соціальній адаптації випускників структури. Набуті в галузях декоративно-прикладного мистецтва навички діти можуть застосовувати у власній творчій діяльності, вони конкурентоспроможні при вступі у ВНЗ відповідного профілю.

 

З випускників Школи образотворчого мистецтва 40% продовжили навчання за обраними спеціальностями у середньо-спеціальних та ВНЗ міста, України (Державна академія водного господарства: архітектура; РДГУ: ткацтво, деревообробка; Львівська державна академія мистецтв: дизайн інтер'єру, монументальний живопис; Харківський художній промисловий інститут: монументальний живопис; Київський авіаційний інститут: конструктор; Київська академія ім. Бойчука: моделювання одягу; Львівський художній коледж ім. Труша: ткацтво, ковальство).

 

 

Характеристика педагога

Десятової Валентини Борисівни,

керівника гуртка школи образотворчого

мистецтва Рівненського міського Палацу

дітей та молоді, 1966 року народження.

Освіта - вища.

Педагогічний стаж - 18 років.

Десятова Валентина Борисівна розпочала свою трудову діяльність в Рівненському міському Палаці дітей та молоді з 1997 року на посаді керівника гуртка Школи образотворчого мистецтва. Викладає предмети академічного циклу, а саме скульптуру та спеціалізацію "Художня кераміка".

 

За період роботи зарекомендувала себе як висококваліфікований педагог, який відповідає за якість та результативність своєї роботи, майстерність та техніку виконання. Ефективно працює в навчальному процесі, використовуючи власні навчальні програми зі скульптури та спеціалізації "Художня кераміка".

 

До організації навчально-виховного процесу Десятова В. Б. підходить з розумінням справи, створює на заняттях творчу атмосферу. Великий досвід роботи, уміння працювати з дітьми різних вікових категорій, здійснюючи індивідуальний підхід до кожного з них, поєднується з майстерністю формувати та передавати свої знання вихованцям школи під час навчально-виховного процесу. Десятова В. Б. володіє новітніми педагогічними технологіями, використовує елементи традиційного та нетрадиційного навчання, віддаючи перевагу особистісно-орієнтованому навчанню.

 

Валентина Борисівна користується повагою учнів, з дітьми працює творчо та зацікавлено. Роботи учнів педагога постійно експонуються на виставках Школи образотворчого мистецтва, благодійних аукціонах, що проводяться в рамках Благодійних марафонів Палацу дітей та молоді. Результатами навчально-виховної діяльності педагога є перемоги у конкурсах місцевого, обласного рівнів, також якісні дипломні роботи випускників школи образотворчого мистецтва зі спеціалізації "Художня кераміка".

 

Постійно проводить майстер-класи з кераміки для слухачів курсів Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Бере активну участь у щорічному ярмарку майстрів декоративно-прикладного мистецтва міста "Музейні гостини" із власними творчими роботами та інших виставках, які проводяться в м.Рівне саме з декоративо-прикладного мистецтва.

 

Стабільність, педагогічна майстрність, творче мислення та творчий пошук, мислительна гнучкість і оперативність - риси Валентини Борисівни, які надають можливість створити необхідні умови для змоги реалізуватися кожному її учню.

 

Десятова В. Б. - педагог з глибоким внутрішнім світом, цілеспрямована особистість. Принциповість, сумлінність, відданість справі, професіоналізм і, нарешті, талант - такими рисами характеризують її колеги, учні та батьки.

 

За досягнення у розвитку, популяризації декоративно-ужиткового мистецтва Десятова В. Б. неодноразово нагороджена Грамотами управління освіти Рівненського міськвиконкому та управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації.

bottom of page